"Ik wil een van mijn kinderen onterven"

Erover praten op het forum Uitprinten Stuur naar een vriend

"Na een zware ruzie heb ik geen enkel contact meer gehad met de oudste van mijn twee zonen. Dat duurt nu al 5 jaar en ik denk niet dat het weer goed komt. De dingen die hij gezegd en gedaan heeft, zijn onvergeeflijk.

Mijn vrouw is vorig jaar overleden en mijn zoon heeft niets van zich laten horen: geen telefoontje, zelfs geen kaartje… Ik zou willen dat al mijn goederen aan mijn jongste zoon toekomen. Op hem hebben we altijd kunnen rekenen en ik heb ook altijd een goede band met hem gehad.

Kan dat?"

Alex, 68 jaar, Oostende.

Zonder testament

Indien u geen testament opmaakt, is het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Dat bepaalt dat, bij gebrek aan een partner, de kinderen alle goederen van hun ouder in volle eigendom erven. De goederen worden dus onder de kinderen verdeeld.

In bovenstaand voorbeeld betekent dat dus dat uw beide zonen elk de helft van uw goederen erven.

Met testament

De reserve

U kunt van het Burgerlijk Wetboek afwijken door een testament op te stellen.

De wet beschermt uw kinderen wel door hun de zogenaamde ‘reserve’ toe te kennen. Dat is een deel waaraan de ouders niet mogen komen en waar de kinderen recht op hebben, wat er ook gebeurt. Die reserve wordt berekend op basis van het aantal kinderen.

1 kind

Een enig kind heeft recht op een reserve die overeenkomt met de helft van de nalatenschap. De andere helft, die men het “beschikbaar gedeelte” noemt, mag, geheel of gedeeltelijk, aan om het even wie toegekend worden (een familielid, een vriend, een vereniging, de staat…).

2 kinderen

Indien er 2 broers en/of zussen zijn, heeft elk van hen recht op een reserve van 1/3 van de nalatenschap. Het resterende derde mag aan om het even wie toegekend worden (een van de twee kinderen, een ander familielid, een vriend, een vereniging, de staat…).

In dat geval kan één kind dus bijvoorbeeld 2/3 van de nalatenschap van zijn of haar ouder erven (1/3 uit de reserve plus 1/3 uit het beschikbaar gedeelte), terwijl de broer of zus maar 1/3 krijgt.

3 kinderen en meer

In een gezin van 3 of meer kinderen, tot slot, bedraagt de totale reserve 3/4 van de nalatenschap. Die reserve wordt in gelijke delen verdeeld onder de kinderen. Concreet: indien er 3 kinderen zijn, heeft elk van hen een reserve van 1/4; bij 4 kinderen, heeft elk kind een reserve van 3/16; bij vijf kinderen, heeft elk kind een reserve van 3/20, enzovoort.

In elk geval is het aandeel waarover de ouder vrij mag beschikken gelijk aan 1/4 van de nalatenschap. Indien de ouder het beschikbaar gedeelte overschreden heeft door bijvoorbeeld een van zijn 2 kinderen 3/4 van de nalatenschap te schenken, terwijl de andere slechts 1/4 krijgt, dan kan het benadeelde kind opeisen wat hem/haar toekomt (in dit geval 1/3 dus).

Overzichtsschema :

Aantal kinderen Aandeel per kind
1 kind 1/2
2 kinderen 1/3
3 kinderen 1/4
4 kinderen 3/16

Meer weten